nyheter

SÄDESKORNETS

samfällighetsförening

AKTUELLT

GRANNSAMVERKAN

Relining avlopp

Publicerad 12 september, 2020


Arbetet med avloppsrenoveringen som pågick under våren avslutades under semestertider och allt
ska vara återställt.

Trots en del strul så hoppas vi att alla är nöjda med arbetet.


Tyvärr höll inte budgeten utan överskreds med strax under 300,000kr. Anledningarna var flera
ökade kostnader för bla. alla gropar som vidgades, fräsning av rör och extra städning av
dusch/wcvagn.


Material om hur vi ska sköta våra rör samt nya anslutningar mot infodrade ledningar från Aarsleff
är bifogade med detta nyhetsbrev. Vänligt läs detta eftersom vi nu har plaströr och inte längre
gjutjärn!


Anslutning mot infodrade ledningar.pdf

Drift- och underhållsinstruktion Sff Sädeskornet.pdf


Vidare påminner vi om att vissa hus fortfarande har dåliga rör som ansluter till stammen och vi
uppmanar frivilliga att ta tag i jobbet att ta fram offerter att göra jobbet. Alternativt att berörda
hushåll tar tag i problemet själva.

Städdag

Publicerad 12 september, 2020


Städdag för hösten har satts till 24 oktober 2020 med start kl 10.00. Container kommer placeras
som vanligt.


Eftersom pandemin fortfarande pågår och vi vill följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer
så är formen på städdagen inte helt klar. Styrelsen återkommer med mer info i ett separat mail.


Parkering

Publicerad 12 september, 2020


Parkeringsbolaget kommer börja patrullera igen inom kort.


Parkeringstillstånd krävs på alla markerade platser i området, även utanför garagen.


Styrelsen kommer beställa nya parkeringstillstånd då dom vi har nu går ut vid nyår.PARKERING

Parkeringssituationen är ansträngd. Använd i första hand garaget.

Det finns även "dubbelparkeringar" som används om man äger fler bilar i hushållet.

 

Det gäller fortsatt parkeringsförbud i hela området och det är tillåtet att parkera i markerade parkeringsrutor med tillstånd helt synligt.

 

Om man önskar överklaga en kontrollavgift så gör man det direkt till p-bolaget.

 

www.pservice.se

KONTAKT

Är det något du vill ha med på hemsidan?

Klicka här för att skicka ett mail till hemsideansvarig.

Copyright © All Rights Reserved